Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Vladu

>

Savjet za konkurentnost podržao Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Savjet za konkurentnost podržao Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga
Datum objave: 31.05.2019 18:19 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Savjet za konkurentnost je na VI sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, razmotrio i podržao Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga.

Zakonom se uređuju se postupak fiskalizacije gotovinskog i bezgotovinskog plaćanja u prometu proizvoda i usluga, sadržaj fiskalnog računa, određuju obveznici fiskalizacije i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju koja bi trebalo da bude u primjeni od 1. januara 2020. godine. Sistem elektronske fiskalizacije, koji treba da zamijeni postojeći zastarjeli sistem fiskalnih kasa, omogućava interakciju poreskog organa, poreskih obveznika i građana i to kroz prijenos i praćenje podataka u realnom vremenu odnosno kroz efikasnu kontrolu transakcija.

U raspravi je ukazano da slične sisteme već koriste brojne države u okruženju i daljem inostranstvu te da su u svakoj od država nakon modernizacije registrovani značajni efekti u vidu uvećanih i pravovremenih poreskih prihoda, smanjenja neformalne ekonomije i povećanja transparentnosti, a na srednji rok i smanjenju poreske administracije.

Predsjednik Savjeta, premijer Duško Marković, ocijenio je da je riječ o transformacionom projektu koji, pored direktnog uticaja na poresku disciplinu, doprinosi i promjeni svijesti i standarda i unapređenju poslovne etike kao jedne od temeljnih vrijednosti društva demokratije i ekonomskih sloboda.

Savjet je razmotrio Dokument Savjeta stranih investitora Crne Gore o izazovima u poslovanju u oblasti vladavine prava, sa izjašnjenjem resornih institucija koji se odnosi na kompanije Jugopetrol (problemi u vezi sa poreskim postupcima), Karanović/Partners (generalne primjedbe), NLB Banka (generalne primjedbe), Terna Crna Gora (generalne primjedbe), Addiko banka (postupak inspekcijskiog nadzora), Porto Montenegro (Okončani sudsku spor o prodaji nepokretnosti) Port of Adria (kršenje ekskluzivnog prava pretovara kontejnera), Crnogorski telekom (regulacija cijena roaminga), Telenor (poreski postupak poreza na dodatu vrijednost na prodaju telefona ispod tržišne cijene odnosno pod povlašćenim cijenama), Delta City (zahtjev za izuzećem iz nacrta Zakona o radu koji predviđa neradnu nedjelju) I Ocean Montenegro (očuvanje pravne predvidivosti i zaštite javnog interesa u slučaju prijedloga za usvajanje Koncesionog akta za pružanje lučkih usluga u Luci Bar). U svim slučajevima usvojene su preporuke nadležnih resornih institucija.

Savjet je usvojio Izjašnjenje resornih institucija na preporuke iz Bijele knjige 2018. koja je predstavljana na V sjednici Savjeta. U okviru Bijele knjige identifikovana je 41 preporuka državnim institucijama, a Savjet je prihvatio 17 preporuka.

Usvojen je Izvještaj o uključenosti privatnog sektora u proces izrade zakona za period januar – maj 2019. koji predstavlja informaciju resornih ministarstava o javnim raspravama i drugim oblicima uključivanja predstavnika privatnog sektora u proces donošenja propisa, i to u njegovoj ranoj fazi. Savjet je preporučio resornim ministarstvima da ažurno i bez izuzetaka obavljaju konsultacije sa privredom prilikom izrade zakona koji imaju uticaj na poslovni ambijent.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE